Sundhedspolitik

Handlingsplan og tidsplan for implementering vedr.

 Lemvig Kommunes Sundhedspolitik

 

Rygning

Rygepolitik for Børnehaven Sct. Georgsgården

Med udgangspunkt i Lov om røgfri miljøer (af maj 2007), er følgende gældende for ansatte, forældre, samt andre besøgende i Børnehaven Sct. Georgsgården:

 

 • Det er ikke tilladt at ryge indendørs.
 • Det er ikke tilladt at ryge udendørs, dvs. det er ikke tilladt at ryge på matriklen.
 • Dette er gældende i såvel åbningstid, som udenfor åbningstid, ved eks. arrangementer i børnehaven.
 • E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter, og er derfor også omfattet af ovenstående.

 

Ved besøg i private hjem, ved eks. børnefødselsdage, vil vi frabede os at der bliver røget i hjemmet, så længe vi er på besøg. Respekteres dette ikke, kan vi se os nødsaget til at forlade hjemmet, af hensyn til det ansvar vi har for alle børn, så længe de er i vores varetægt.

 

Overholdes ovenstående ikke, vil det blive påtalt. Såfremt overtrædelse sker gentagne gange trods henstilling, vil lederen komme med et påbud, der kan have konsekvenser for såvel ansættelse, som tilstedeværelse i institutionen.

 

Ovenstående er gældende pr. 7.6.2016

Vedtaget i 2007, revideret i juni 2016.

                                                                                                                                                                                                          

 

Mad og Måltider

Kostpolitik for Børnehaven Sct. Georgsgården

Baggrund:

Børn har behov for sund mad, så de kan vokse og udvikle sig, samt have energi til leg og læring. Både som forældre og pædagoger har vi et ansvar for at lære vore børn gode kostvaner. Disse grundlægges i den tidlige barndom, og er vanskelige at ændre senere.

 

Mål:

 • At lære børnene gode og sunde kostvaner og at træffe sunde valg
 • At prioritere Økologi i så mange fødevarer som muligt (Ris, pasta og lignende)
 • At samarbejde med forældre, så sundhed og gode kostvaner er en fælles sag
 • At skabe ro og trygge rammer, så børnene forbinder det at spise med noget rart
 • At prioritere det fælles måltid, da det har stor pædagogisk betydning med hensyn til socialt samvær, sproglig og motoriske færdigheder, bordskik og hygiejne.

                                                                                                                                                                                                                             

Vælg fuldkornsmærket  Hvordan opnår vi vores mål:

 

Børnene kan få 4 måltider dagligt i børnehaven:

 • Morgenmad som børnehaven tilbyder.
 • Frugt om formiddagen som børnehaven giver.
 • Frokostmåltidet som tilberedes i institutionen.
 • Eftermiddagsmad som børnene selv medbringer.

 

Morgenmad

Børnehaven tilbyder morgenmad indtil kl 8, som består af havregryn, havrefras, ymerdrys, müsli, økologisk skummetmælk, tykmælk, samt rosiner.

Hvis barnet har andre ønsker, end det børnehaven kan tilbyde, ser vi gerne, de har spist hjemmefra.

 

Formiddagsfrugt og -grønt

Hver formiddag serveres frugt og grønt, som børnehaven giver. Inden servering skæres frugt og grønt ud i mindre stykker, således at det bliver nemt at spise og ser indbydende ud. Børnene tilbydes et bredt udvalg af frugt og grønt, alt efter årstid/sæson.

 

Sundhedsorganisationerne anbefaler at børn mellem 4 og 10 år spiser ca. 400 g frugt og grønt om dagen. Der er endnu ikke fastsat anbefalinger for børn under 4 år. De 400 g fordeles på dagens måltider.

 

Frokostmåltidet

Frokosten består af et sundt måltid tilberedt af en ernærimgsassistent, hvor børnene kan være med i tilberedningen. Måltidet varierer hen over ugen. Som udgangspunkt vil der mandag blive serveret suppe/grød, tirsdag kød, onsdag frokostretter, torsdag fisk og fredag ”smør selv”. Ved ture ud af huset og lign. vil menuen blive tilrettet, således at ernæringsassistenten i stedet smører madpakker.

   

Madpakker

Madpakker til eftermiddagsmad medbringes af børnene.

 

Det er vigtigt, at børnene får noget groft at tygge på, f.eks. rugbrød og ”gnavegrønt”, da det virker stimulerende på taleorganerne (sproglig udvikling).

 

Mange børn har en appetit, der kan variere en hel del. Nogle dage spiser de meget, andre dage næsten ingenting. Det er vigtigt, at madpakken hver dag passer til den gode appetit. Der må hellere komme noget retur, end der må være for lidt. Madresterne sendes retur i madkassen, da dette giver forældrene en vejledning om, hvad børnene har spist.

 

Børn med stor appetit skal have madpakker, der passer til dem. Der skal være godt med brød, grønsager og magert pålæg, så barnet kan spise en masse uden at blive for tyk.

 

Børn med lille appetit skal have en madpakke, der passer til dem. Her må der ikke være alt for tykke skiver brød og store portioner råkost. Madpakken skal være appetitvækkende, og må gerne bestå af mad i den lidt federe afdeling som f.eks. leverpostej, pølse o.l.

 

For mange børn går der lang tid mellem eftermiddagsmåltidet og aftensmaden, det er derfor vigtigt, at der i denne madpakke indgår groft brød med magert pålæg, således at børnene er mætte i længere tid – og at vi undgår ulvetimen. Madpakken er i høj grad med til at stabilisere barnets blodsukker, hvorfor indholdet er meget vigtigt.

  

 Frugt-yoghurt, ris-dessert, frugtkvark, søde kiks, mælkesnitter o.l., kan sammenlignes med dessert eller slik, pga. et højt sukkerindhold. Disse forbrændes hurtigt, mætter ikke tilstrækkeligt og må derfor frarådes som en del af en sund madpakke.

 

Slik og søde drikke hører ikke hjemme i madpakken.

 

Drikkevarer

Børnehaven sørger for alle drikkevarer.

Der serveres vand til frokostmåltid og eftermiddagsmad.

Herudover har børnene altid adgang til koldt vand, ved hjælp af deres krus på badeværelserne.

Der serveres kun saftevand ved fødselsdage og andre festlige lejligheder.

 

Fødselsdage og andre festlige lejligheder

Ved fødselsdage og andre festlige lejligheder, må der gerne serveres lidt andet end til daglig. Hvis fødselsdagen fejres i børnehaven erstatter måltidet formiddagsfrugten. Vi anbefaler at fødselsdagsmaden kun består af én ting, eks. boller eller kagemand eller frugt. Det er nemlig vigtigt, at børnene bevarer appetitten til det sunde frokostmåltid. Hvis fødselsdagen holdes hjemme erstatter det frokostmåltidet. Slikposer må ikke være en del af fødselsdagsarrangementet, det er dog ok at pynte kagemand/boller med lidt slik.

 

Særlige behov:

Hvis et barn har særlige behov, er det barnets forældre, der har ansvaret for at oplyse om dette og sørge for, at barnet selv har mad med. Ved særlige behov tænkes der på lægeligt dokumenterede allergier, samt religiøse/andre overbevisninger.

Ernæringsassistenten inddrages altid, idet der skal sikres en sund og alsidig kost for barnet, indeholdende alt det nødvendige for at vokse sig stor og stærk.

 

Hygiejne:

         God hygiejne som at vaske hænder, før man spiser mad, er vigtig for at forebygge og sprede smitsomme sygdomme, samt for at lære almindelig god hygiejne.

 

Det sociale og pædagogiske:

Børnene deltager i madlavningen og de praktiske gøremål omkring måltiderne, så som at dække bord, selv hælde op, række til hinanden osv. Der er også mulighed for at hjælpe med tilberedningen i køkkenet.

 

De voksne spiser sammen med børnene og er rollemodeller.

 

De voksne har ansvaret for, at spisningen bliver hyggelig og hjælper med, at maden bliver serveret, så den ser indbydende ud.

 

Det er vigtigt, at maden indtages i en god stemning, så børnene får en god oplevelse af måltidet, - der hygges og det sociale samvær prioriteres.

 

Måltiderne er en oplagt mulighed for at snakke om, hvor maden de spiser kommer fra, og hvordan den bliver tilberedt. 

 

Referencer:

 

Ø  Fødevarestyrelsens anbefalinger for børn 

www.foedevarestyrelsen.dk

 

Ø  ”6 om dagen”

www.6omdagen.dk

 

Ø  De officielle kostråd

        www.altomkost.dk

 

Økologi i daginstitutioner

www.okologi.dk

 

Ovenstående er gældende pr. 18.8.2016

Udarbejdet i oktober 2014, revideret i august 2016.

 

Der indkøbes i efteråret 2016 nye plakater til køkkenet, til inspiration/oplæg til samtale med børnene om kost, sundhed, råvarer, m.m.

                                                                                                                                                                                                          

 

Alkohol

Alkoholpolitik for Børnehaven Sct. Georgsgården

Børnehavens alkoholpolitik er indført for at præcisere at alkohol kun må nydes med måde.

 

Med udgangspunkt i at Danmark er et land, hvor mad og drikke er en stor del af det at hygge sig, er den udformet på følgende måde:

 

 • I den normale arbejdstid må der ikke nydes alkohol.

 

 • På møder udenfor normal arbejdstid må personalet, bestyrelse, forældre, gæster, m.fl. nyde alkohol i mindre mængder.

 

Til arrangementer i børnehaven, eks. julehygge og arbejdsdage, hvor der er børn tilstede, må der kun indtages små mængder alkohol

 

Hvis alkoholpolitikken ikke overholdes, vil det blive påtalt og det kan medføre en bortvisning.

 

Der er uddannet en nøgleperson i huset, med henblik på tidlig opsporing i tilfælde af alkoholmisbrug i familier. Der er supplerende uddannelse i september 2016.

   

Ovenstående er gældende pr. 7.6.2016

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Motion

Børnehavens slogan er En børnehave i bevægelse, og dette kan i denne forbindelse omsættes til fysisk bevægelse. Vi er i bevægelse i kraft af at vi ofte går til og fra arrangementer i byen, vi går ture i bakker og dale omkring os, og vi har en legeplads, der består af skrænter og skråninger. Vi er bevidste om bevægelse i vores hverdag, hos både store og små.

 

Læreplanen Krop og bevægelse i Børnehaven Sct. Georgsgården

Værdier:
Det er værdifuldt

 • At barnet oplever glæde ved fysisk udfoldelse.
 • At barnet bliver styrket motorisk gennem fysisk udfoldelse.
 • At barnet opnår kendskab til fysisk sundhed gennem ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • At barnet udvikler forståelse for deres egen krop.
 • At barnet støttes i at få forståelse og respekt for egen såvel som andres kropslighed.

 

Intentioner:
Derfor vil vi

·    Skabe fysisk udfordrende rammer ude og inde.

·    Give tid til og prioritere den fysiske udfoldelse i dagligdagen.

·    Stimulere barnets motoriske udvikling gennem planlagte og spontane aktiviteter.

·    Inspirere og motivere barnet til glæden ved bevægelse.

·    Give barnet kendskab til sund mads betydning for kroppen.

·    Give barnet gode hygiejniske vaner i forbindelse med dagligdagens funktioner.

·    Give barnet erfaringer med forskellige former for kropslig nærhed og med at sætte grænser.

 

Handling:
Hvad gør vi

 • Legepladsens rammer indbyder til fysisk udfoldelse med bl.a.; kuperet terræn, balancebom, gynger, cykler, klatretræer, hængebro, boldområde med mål, kælkebakke, rutchebane, sjippetov, hammerbræt, graveplads m.m.
 • Rammerne indenfor henvender sig især til finmotorisk udfoldelse med bl.a.; sytøj, sakse, farver, maling, perler, modellervoks, madlavning/bagning, puslespil, computer, dukker/dukketøj, legoklodser, biler osv.
 • Laver aktiviteter som tilgodeser grov og finmotorikken.
 • Prioriterer at komme ud på legepladsen hver dag.
 • Går ture i nærområdet.
 • Spiller fodbold.
 • Laver bål.
 • Plukker bær og blomster.
 • Laver sanglege og bevægelseslege.
 • Motiverer barnet til at blive selvhjulpen i forhold til: af og påklædning, toiletbesøg, spise med kniv og gaffel og lignende.
 • Inddrager barnet i madlavning, taler om hvad vi spiser og hvor det kommer fra.
 • Forholder os i dagligdagen til børnehavens kost- og måltidspolitik.
 • Barnet vasker hænder efter toiletbesøg, inden spisning og efter det har været ude.
 • Støtter det enkelte barn i at lære at kunne sige fra hvis barnets grænser overskrides.
 • Lærer barnet at respektere og forstå andres grænser, samt afkode andres kropssprog.
 • Har førstehjælp hvor vi lærer om kroppen, følelser og at hjælpe hinanden.
 • Er som voksne bevidste om at være gode rollemodeller i forhold til ovenstående.

 

Hver mandag er der bevægelse på programmet, i forhold til årsplanen.

 

Efterår/vinter 2016/2017:

 • Børnehaven arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, og inddrager herunder forældrene. Bl.a. ud ”20 lette råd”.

 

 • Vi er tilmeldt det sundhedsfremmende projekt Hoppeline:

”Hjertet i projekt Hoppeline er fysisk aktiverende og dramatiserende fortælling. Målet er at fremme børns glæde ved bevægelse og gennem fokus på kropslighed at bidrage relevant til det pædagogiske arbejde med alle læreplaner”

Dvs. børnene bevæger sig til en fortælling, som pædagogen læser op. Dette vil hovedsageligt blive brugt på samlinger og til hyggestund.

 • Vi får i start september besøg af Charlotte Egede Frost, Børne- og ungekonsulent ved DGI Vestjylland, til inspiration til krop og bevægelse i børnehøjde.

 

Ovenstående læreplan er gennemgået og revideret i juni 2016.

                                                                                                                                                                                                          

 

Mental sundhed

Læreplanen Sociale kompetencer i Børnehaven Sct. Georgsgården

Læringsmål:
Vi arbejder for

 • At støtte børnene i at knytte og udvikle venskaber.
 • At sikre at børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og at de oplever at høre til.
 • At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i børnehaven.
 • At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.
 • At børnene lærer at samarbejde med andre og deltage i de demokratiske beslutningsprocesser.

 

Tegn på læring:

 • Tager kontakt og viser interesse for andre børn og voksne i fællesskabet på en positiv måde.
 • Kommer over konflikter og uvenskab på en konstruktiv måde, evt. med hjælp fra de voksne.
 • At børnene er aktive deltagere i fællesskabet, og ingen føler sig udenfor.
 • At børnene bliver inddraget i samarbejde og beslutningsprocesser.
 • At børnene giver udtryk for at de har nogle venner.

 

Metoder:

 • Vi er opmærksomme på at det enkelte barn føler sig set og anerkendt allerede ved modtagelsen. En god start på dagen er vigtig.
 • Støtter børnene i at omgås hinanden på en positiv måde. Vi er bevidste om at omgangstonen er positiv børn og voksne imellem, gerne præget af varme og humor.
 • Styrke børnene følelsesmæssigt, respektere og rose dem, give nærvær og samvær.
 • Vi hjælper børnene med at sætte ord på og komme konstruktivt videre når der opstår konflikter.
 • Vi støtter børnene i legen, og hjælper dem med at få afsluttet legen på en god måde.
 • Vi støtter børnene i at knytte og etablere venskaber.

 

Aktiviteter:

 • Hyggestund med læsning rim og remser og sang for stuen. Der gives fælles informationer, børnene fortæller om oplevelser mm.
 • Måltider. Vi spiser i faste aldersblandede spisegrupper. Børnene lærer at tage hensyn til hinanden, vente på tur, alle bliver hørt.
 • Aldersblandede grupper: De store hjælper de små, de små lærer af de store.
 • Aldersopdelte grupper: Der laves aktiviteter målrettet alderen.
 • Førstehjælp for førskolegruppen: der lægges vægt på omsorg for hinanden. At være førstehjælper indebærer at hjælpe, trøste, hente hjælp, give plaster på; drage omsorg.
 • Teater: Et fællesprojekt hvor man skal acceptere og respektere hinandens rolle. Man skal føle og have ansvar for projektet.

 

Hvem gør hvad:

 • Som udgangspunkt er det en pædagog og en medhjælper der er sammen i grupperne.
 • Førstehjælp, teater og førskolearbejde varetages af to pædagoger.

 

Evaluering:
Kan vi se på børnene

 • Tager kontakt og viser interesse for andre børn og voksne i fællesskabet på en positiv måde?
 • Kommer over konflikter og uvenskab på en konstruktiv måde, evt. med hjælp fra de voksne?
 • At børnene er aktive deltagere i fællesskabet, og ingen føler sig udenfor?
 • At børnene bliver inddraget i samarbejde og beslutningsprocesser?
 • At børnene giver udtryk for at de har nogle venner?

 

Dokumentation:

 • Gennem foto på hjemmeside, forældreintra, i barnets mappe og ophæng i børnehaven.
 • Teaterpremiere for børnehavens øvrige børn, personale, søskende og forældre.
 • Iagttagelse af barnets sociale kompetencer i fællesskabet. Videregives i forbindelse med forældresamtaler og den daglige kontakt, hvor det både drøftes i personalegruppen og til samtalen.

 

----------

Læreplanen Personlige kompetencer i Børnehaven Sct. Georgsgården

Læringsmål:
Vi arbejder for at

 • Skabe rammer der fremmer barnets udvikling, trivsel og selvstændighed.
 • Skabe et miljø, hvor der er plads til alle, og hvor det enkelte barn bliver mødt med individuelle hensyn.
 • Møde barnet med en anerkendende tilgang.
 • Det enkelte barn får mulighed for at udfolde sig og afprøve dets potentiale.
 • Skabe mulighed for at barnet oplever sig som værdifuld deltager i og er medskaber af et socialt og kulturelt fællesskab.

 

Tegn på læring:

 • At vi ser barnet i trivsel, udvikler sig i positiv retning og efterhånden opnår større selvstændighed.
 • At der er en positiv atmosfære med plads til børnenes forskelligheder.
 • At det enkelte barn oplever sig som et afholdt og værdsat individ, der er beskyttet af et fællesskab.
 • At barnet bliver set som det er, bliver taget alvorligt som menneske, bliver mødt som værende ligeværdig, og oplever at man er okay blot som man er.
 • At vi ser at barnet udfolder og afprøver sig selv i forhold til de muligheder der er.
 • At barnet er med i det sociale fællesskab med andre børn og voksne.

 

Metoder:

 • Vi er opmærksomme på at det enkelte barn føler sig set og hørt, og anerkendes som den det er.
 • Vi er opmærksomme på at modtagelsen og dermed en god start på dagen er vigtig. Både for barnet og forældrene.
 • At give barnet mulighed for at dele erfaringer både med voksne og andre børn.
 • At give barnet mulighed for at forfølge små ideer, skabe egne projekter.
 • At tage udgangspunkt i barnet der hvor det er.
 • Barnet skal møde synlige voksne der tør sætte grænser.
 • Barnet skal møde nærværende og engagerede voksne.
 • Barnet møder voksne rollemodeller.
 • Barnet skal have mulighed for at bruge legen som redskab til at forstå og bearbejde oplevelser i hverdagen.
 • Barnet skal have mulighed for fordybelse.
 • At barnet oplever tryghed, får lyst til at udfordre sig selv og opleve omverden.

 

Aktiviteter:

 • Vi er opmærksomme på det enkelte barn når det møder ind om morgenen, så det føler sig set, hørt og ventet.
 • Vi veksler mellem at lave aktiviteter i aldersopdelte  grupper, som tager udgangspunkt i barnets alder ogudvikling. Samt i aldersblandede grupper hvor barnet kan spejle sig i andre, små lærer af store, store hælper små m.m.
 • Måltider. Vi spiser i faste aldersblandede spisegrupper. Barnet lærer at tage hensyn til andre, vente på tur, ogblive hørt. Den faste spisegruppe gør at man kender det enkelte barn og kan være opmærksom på dets behov og samtidig give udfordringer.
 • Hyggestund: Et forpligtende fællesskab med hygge, læsning, sang, rim og remser og hvor der bliver lyttet til hinanden.
 • Der laves aktiviteter for førskolegruppen hvor der lægges vægt på at lære omsorg for hinanden, eks. hjælpe, trøste, hente hjælp, give plaster på.
 • Teaterprojekt for førskolegruppen: Der prioriteres personlig udvikling, accept, respekt, og ansvarlighed for projektet.

 

Hvem gør hvad:

 • Pædagogerne er ansvarlige for barnets personlige udvikling. Hele personalegruppen arbejder udfra en anerkendende tilgang.

 

 

 

 

Evaluering:

 • Barnets personlige udvikling bliver drøftet jævnligt på stue- og p-møde. Vi tilbyder forældresamtaler ca. 3 måneder efter barnets start hvor vi kommer omkring barnets trivsel og udvikling. Der bliver ligeledes holdt forældresamtaler møntet på barnets skolestart.

 

Dokumentation:

 • Foto på hjemmesiden, barnets mappe og udstillinger af barnets kunstværker i børnehaven.
 • Forældresamtaler.
 • Børn i trivsel.
 • Daglig kontakt.

 

----------

 

Herudover arbejder vi konkret med mental sundhed i form af:

 • Deltagelse i det fælleskommunale team pædagogik
 • Deltagelse i Lemvig Kommunes robusthedsindsats 2016

Fyraftensmøde for samtlige pædagogiske ansatte – fælles opstart/oplæg ved Poul Bak.

Uddannelse af to pædagoger.

Orienteringsmøde for forældre/forældrebestyrelser.

 

Mental sundhed handler også om trivsel blandt ansatte i huset. Her prioriteres en glad og positiv tone blandt voksne, samt mulighed for at være både professionelle og personlige sammen. Dette opnås blandt andet ved at sørge for en struktur i hverdagen, der både indeholder tid til pauser, og til møder hvor der dels planlægges praktiske aktiviteter, og dels diskuteres pædagogik.

Herudover afholdes hvert MUS-samtaler for alle ansatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående er udarbejdet af personalet i Børnehaven Sct. Georgsgården i juni og august 2016.

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!