Persondatapolitik

Persondatapolitik

 i Børnehaven Sct. Georgsgården

 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan den private institution Børnehaven Sct. Georgsgården (”vi” eller ”os” i det efterfølgende) behandler og sikrer dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Børnehaven Sct. Georgsgården

Østergade 65

7620 Lemvig

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnr.

Betalingsoplysninger

Uddannelse og beskæftigelse

Bolig

Bil

 

Følsomme personoplysninger

F.eks.:

CPR.nr.

Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

Race

Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Genetiske data

Helbredsoplysninger

 

Samtykke-erklæringer

Følgende samtykkeerklæringer anvendes:

 • Samtykkeerklæring for et barn der skrives på ventelisten i Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Samtykkeerklæring for forældre og børn i Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Samtykkeerklæring for et barn der stopper i Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Samtykkeerklæring for ansatte i Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Samtykkeerklæring for en ansat der stopper i Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Samtykkeerklæring til brug ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger, stilet til Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Samtykkeerklæring til brug ved modtagelse af den ansøgning, vi netop har modtaget fra dig, stilet til Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Samtykkeerklæring vedr. fremsendte ansøgninger til Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Samtykkeerklæring for bestyrelsesmedlemmer i Børnehaven Sct. Georgsgården

 

Procedurer

Følgende procedurer anvendes:

 • Procedure for et barn i Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Procedure for ansættelse i Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Procedure for afskedigelse i Børnehaven Sct. Georgsgården

 

Persondatapolitik er tilgængelig på forældreintra, samt på hjemmesiden www.sctgeorgsgaarden.dk

 

 

 

 

 

Beskrivelse af handling

Formål

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

Vi behandler dine oplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er nævnt

Dokumentation og planlægning

Optag på venteliste, optagelse i børnehave og opsigelse af plads.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartotekskort

 

 

 

Afkrydsningsprotokoller, kalender på kontor, kalender på stuerne, o.lign.

 

 

 

Ferielister, modulskemaer, o.lign.

 

 

 

 

 

Referater:

Personalemøder, stuemøder, mandagsmøder

Bestyrelsesmøder

 

 

 

Forældreintra

 

 

 

 

 

 

 

Registrering af bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

 

Forældre (via blanket pr. post eller mail)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældre

 

 

 

Personale

Forældre

 

 

 

 

Forældre

Personale

 

 

 

 

 

 

Personale

 

Personale, bestyrelsesmedlemmer

 

 

Forældre (adgang med kode)

Personale (adgang med kode)

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

 

Planlægning i ft. institutionens økonomi, budget, lønstyring, m.m.

Forældrebetaling

Tilskud

 

 

 

 

 

 

Kontakt til forældre i forbindelse med varetagelse af barnet.

 

Planlægning af hverdagen, samt varetagelse af barn og medarbejder

 

 

 

Planlægning af hverdagen

 

 

 

 

 

 

Planlægning af hverdagen, samt varetagelse af barn og medarbejder

Planlægning i ft. institutionens økonomi, budget, lønstyring, m.m.

 

Planlægning af hverdagen, samt varetagelse af barnet

Information til forældre

Dokumentation af pædagogisk aktivitet, m.m.

 

 

 

Registrering i CVR-register vedr. ejerforhold, med offentliggørelse af navn og adresse i CVR-register

Oversigt over konstituering/medlemmer på forældreintra

 

 

Til Pladsanvisningen ved Lemvig Kommune, i ft. tilskud

Til Accountor A/S i ft. forældrebetaling, budget, lønstyring, m.m.

 

 

 

 

 

Nej/Intern brug

 

 

 

Nej/Intern brug

 

 

 

 

 

Til Pladsanvisningen ved Lemvig Kommune, i ft. tilskud

Til Accountor A/S i ft. forældrebetaling, budget, lønstyring, m.m.

 

 

Nej/Intern brug

 

Lægges på forældreintra

 

 

 

Nej/Intern brug

 

 

 

 

 

 

 

Jf. samtykke

 

 

 

Nej/Intern brug

 

 

Ventelisteblanket makuleres ved modtagelse af optagelsesblanket.

Optagelsesblanket makuleres ved dato for opsigelse.

Opsigelsesblanket gemmes i henhold til bilag i forbindelse med udbetaling af depositum

 

Makuleres ved dato for opsigelse.

 

 

Navne anonymiseres

Arkiveres med henblik på planlægning, dokumentation,  m.m. efterfølgende

 

Makuleres ved dato for opsigelse og/eller ved ophør af behov

 

 

 

 

Navne anonymiseres

Arkiveres med henblik på planlægning, dokumentation,  m.m. efterfølgende

 

 

Forældre og personale slettes i systemet ved dato for opsigelse.

Fotos m.m. arkiveres med henblik på planlægning, dokumentation, m.m. efterfølgende

 

Makuleres ved ophør i bestyrelsen

 

 

 

Pædagogisk planlægning og indsats/fokus

Sprogvurdering og Motorikvurdering

 

 

 

Indstilling og handleplan v/PPR

Underretning o.lign. v/ Børne-Familiecentret (BFC)

 

Handleplan vedr. fokusbarn o.lign.

 

 

Den Internationale Førskole (IFS)

 

 

 

Forældresamtaler

 

 

 

Børnemiljøvurdering

Forældretilfredsheds-undersøgelse

(Anonyme undersøgelser)

 

 

Personale og forældre via digital platform

 

 

 

Personale og forældre

Specialpædagog

Medarbejder fra BFC

 

 

Personale

 

 

 

Personale

Medarbejder fra IFS

 

 

 

Personale

 

 

 

Personale

Forældre

 

 

Forældresamtaler

Fokuseret pædagogisk indsats i ft. varetagelse af barnet

 

Fokuseret pædagogisk indsats i ft. varetagelse af barnet

 

 

Fokuseret pædagogisk indsats i ft. varetagelse af barnet

 

Forældresamtale

Fokuseret pædagogisk indsats i ft. varetagelse af barnet

 

Varetagelse af barnet

 

 

 

Planlægning af hverdagen, samt varetagelse af barnet

Handleplaner o.lign. for kvalificering af vores hverdag

 

 

Skole, kun ved samtykke

PPR/BFC, kun ved samtykke

 

 

 

Skole, kun ved samtykke

PPR/BFC, kun ved samtykke

 

 

 

Skole, kun ved samtykke

PPR, kun ved samtykke

 

 

Skole, kun ved samtykke

PPR, kun ved samtykke

 

 

 

Nej/Intern brug

 

 

 

Nej/Intern brug

Offentliggøres på forældreintra, samt diskuteres i bestyrelsen

 

 

Makuleres ved dato for opsigelse, jf. samtykke fra forældre.

 

 

Makuleres ved dato for opsigelse, jf. samtykke fra forældre.

 

 

Makuleres ved dato for opsigelse, jf. samtykke fra forældre.

 

Makuleres ved dato for opsigelse, jf. samtykke fra forældre.

 

 

Makuleres ved dato for opsigelse, jf. samtykke fra forældre.

 

Arkiveres med henblik på planlægning, dokumentation, m.m. efterfølgende

 

Økonomi, Budget, Lønstyring

Ansøgning/CV

Personaleoprettelse

Ansættelsesbrev

Lønsedler

Ferieliste

Afspadseringsliste

Arbejdsliste

 

Børneattest

 

 

Medarbejder

Leder

Accountor

 

 

 

 

 

Medarbejder

 

 

Planlægning i ft. institutionens økonomi, budget, lønstyring, m.m.

Planlægning af hverdagen

Overblik over fravær

 

 

 

Lovkrav

 

 

Accountor

 

 

 

 

 

 

 

Nej/Intern

 

 

Makuleres ved dato for afsked, jf. samtykke fra medarbejder.

 

 

 

 

 

Slettes (e-boks) ved dato for afsked, jf. samtykke fra medarbejder.

Medarbejderudvikling

Arbejdsmiljø

Medarbejderudviklings-samtaler/MUS

 

 

 

Ambulancebrev

 

 

Medarbejder

Leder

 

 

 

Medarbejder

 

 

Udvikling af medarbejderens arbejdsliv i ft. uddannelse, kompetencer, ønsker, m.m.

 

Varetagelse af medarbejder i ft. kontaktpersoner

 

 

Nej/Intern brug

 

 

 

 

Nej/Intern brug

 

 

Makuleres ved dato for afsked, jf. samtykke fra medarbejder.

 

 

Makuleres ved dato for afsked, jf. samtykke fra medarbejder.

Planlægning af hverdag

Arbejdsplan

 

 

 

Telefonliste

 

 

 

Fødselsdagsliste

 

Medarbejder

Leder

 

 

Medarbejder

Leder

 

 

Medarbejder

 

Planlægning af hverdagen

 

 

 

Planlægning af hverdagen, samt mulighed for kontakt til medarbejdere

 

Varetagelse af medarbejder J

 

Nej/Intern brug

 

 

 

Nej/Intern brug

 

 

 

Nej/Intern brug

 

Gemmes med henblik på mulighed for tjek i ft. arbejdstider, ferie, o.lign.

 

Gemmes så længe det vurderes at være nødvendigt

 

Gemmes så længe det vurderes at være nødvendigt

 

 

 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!