Indskrivning i vuggestue

Startdato vuggestue: 1. maj 2019

 

Onsdag d. 1. maj 2019 er vores officielle startdato, for vores vuggestue i Sct. Georgsgården.

 

I perioden mandag d. 10. december til og med søndag d. 13. januar 2019 har du mulighed for at være blandt de første til at blive skrevet op til en plads, med henblik på opstart i vuggestue pr. 1. maj 2019, eller senere.

 

Indskrivning sker ved henvendelse på mail@sctgeorgsgaarden.dk, hvorefter man modtager ventelisteblanket pr. mail. Der sendes bekræftelse pr. mail fra Sct. Georgsgården, når venteliste-blanketten er modtaget i institutionen.

 

Alle kan søge en plads på lige fod i ovenstående periode, dvs. Sct. Georgsgårdens tidligere ”først-til-mølle”-princip er sat ud af kraft.

Efter 13. januar 2019 er ”først-til-mølle”-princip gældende.

Søskendefordel er fortsat gældende, og har førsteprioritet i forhold til fordeling af pladser.

 

Principper for fordeling af pladser, i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskendefordel i forhold til indmeldte søskende i børnehaven
  2. Lodtrækning blandt resterende ansøgere.

 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fravige princip 2/lodtrækning, af hensyn til at sikre en opstartsgruppe med størst mulig aldersspredning. I uge 3 vil bestyrelsen forholde sig til indkomne henvendelser på en vuggestueplads, og herudfra sikre fordeling af pladser på fair og uvildig vis.

 

Svar vedr. optag eller afslag: i uge 4 2019

 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!