Sund mad i børnehaven

 
Første udgave af børnehavens kostpolitik blev udarbejdet i 2004 og 2005. Initiativet til at lave en kostpolitik for Børnehaven Sct. Georgsgården blev taget af en aktiv bestyrelse i samarbejde med personalegruppen, som over en længere periode havde haft fokus på sunde kostvaner og muligheden for evt. at kunne tilbyde et sundt måltid i institutionen. Mad i institutionen blev dengang bremset af et gammelt køkken, som ikke levede op til regler om godkendte køkkener.

I juni 2004 havde bestyrelse og personale et fælles møde, hvor Ann Mari Madsen fra Fødevaredirektoratet fortalte om ”Sund kost for børn”.

Ann Mari Madsens hovedbudskab var vigtigheden af at få udarbejdet en kostpolitik og med den sætte fokus på, hvor stor betydning sund mad har for børns trivsel.

I april 2005 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejdede første udgave af børnehavens kostpolitik.

Pr. 1. marts 2006 blev vi en privat institution. Der blev i juni gennemført en brugerundersøgelse om madordning, hvor resultatet klart viste, at et sundt frokostmåltid var et forældreønske, og bestyrelsen arbejdede videre med at få etableret et nyt køkken. En lang proces gik i gang og først pr. 1. april 2007 var køkkenet klar og en køkkenassistent ansat til at varetage vores sunde frokostmåltid.

Køkkenet ligger i direkte forbindelse med et grupperum, og er dermed en integreret del af børnenes hverdag. En lille gruppe børn kan være med i tilberedningen.
 
Kostpolitikken udleveres ved start i børnehave, eller ved henvendelse til kontoret.

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!