Læreplaner

TEMAER I PÆDAGOGISKE LÆREPLANER:

SPROG: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af til og bogstaver og hvad de skal bruges til, IT/medier og kommunikation.

SOCIALE KOMPETENCER: Etablere fællesskaber med andre. føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgår i sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier.

PERSONLIGE KOMPETENCER: Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed.

NATUREN OG NATURFÆNOMENER: Respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning, og kende kategorier som vægt, form og antal.

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER: Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, ler m.m.

KROP OG BEVÆGELSE: Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin- og grovmotoriske bevægelser, kende til dagtilbudets og lokalområdets fysiske muligheder.

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!