Sprog

 
Værdier:
Det er værdifuldt
 • At styrke det enkelte barns sproglige kompetence gennem oplevelser, leg , fordybelse og refleksion således at det bliver bedre til at opfatte og anvende sproget.
 • At give barnet mulighed for at udtrykke sig sprogligt omkring hverdagens oplevelser og i legen, således at barnet bliver bedre til at opfatte og anvende sproget.
 • At give barnet mulighed for at lege og eksperimentere med sproget, således at barnet udvikler sine sproglige evner og sproglige bevidsthed.
Intentioner:
Derfor vil vi
 • Støtte barnet i at tilegne sig strategier i forbindelse med at skabe kontakt og forståelse.
 • Lære barnet at indgå i samtaler med voksne eller andre børn, hvor der både tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar, eller hvor der i fællesskab planlægges fælles handlinger.
 • Bestræbe os på at være voksne der forstår og anerkender barnet, så de kan formidle egen forståelse, meninger, tvivl, følelser og tanker.
 • Give barnet mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer.
 • Give barnet erfaring og forståelse for årsag, virkning og sammenhæng.
 • Støtte barnet i ved hjælp af sproget at få viden om dets omverden.
 • Støtte barnet i at sætte ord og begreber på det der foregår i dagligdagen.
 • Støtte barnet i at anvende sproget til problemløsning.
 • Gøre barnet bevidst om sammenhængen mellem kropssprog, mimik og det talte sprog.
 • Støtte barnet i at udvikle dels deres ordforråd og begreber, dels deres interesse for det skrevne sprog.
 • Voksne støtte dem i at udvikle et varieret sprog.
 
Handling:
Hvad gør vi
 • Daglig hyggestund med bla. Højtlæsning, sang, rim og remser.
 • Spiser i samme spisegrupper hver dag hvor dialogen prioriteres.
 • Dokumenterer oplevelser og hverdagen gennem fotos, information på tavle og dialog, for at fastholde, bearbejde og sprogliggøre erfaringer.
 • Har navnesedler på kasser med legetøj, barnets skuffe, krus, m.m.
 • Inddrager børnene i praktiske gøremål i hverdagen såsom borddækning, oprydning, m.m.
 • Understøtter og strukturerer sproget ved at sætte ord på handlinger i eksempelvis garderoben når barnet skal have tøj på.
 • Udarbejder ”Barnets bog” hvori oplevelser og udvikling dokumenteres. Bogen giver anledning til mange gode samtaler og kan være medvirkende til at lette overgangen til skole.
 • Træner børnene i at forstå en besked (enkelvis eller kollektiv)
 • Gør opmærksom på normal stemmeføring.
 • Lærer børnene ikke at tale i munden på hinanden
 • Bruger sprogstimulerende materialer f.eks. spil som kobler begreber til billeder, memoryspil og billedlotteri m.m.
 • Anerkender og støtter barnet i forsøg på legeskrivning.
 • Hjælper og støtter barnet til at bruge sproget til konfliktløsning.

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!